Friday, 18 November 2011

PROSEDUR PENGELUARAN SURAT PONTENG (KETIDAKHADIRAN KE SEK )

PROSEDUR  PENGELUARAN SURAT PONTENG
SEKOLAH ( KETIDAKHADIRAN )
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Penghantaran Surat-surat Amaran Pelajar
Ponteng Sekolah

Tajuk Surat : ( Pemberitahuan Ketidakhadiran
Pelajar Ke sekolah- Amaran Pertama/
Kedua/ Ketiga/ Buang Sekolah )

TINDAKAN GURU TINGKATAN

Jenis Surat
Ponteng Berturut

Ponteng Tidak Berturut

Amaran Pertama
pada Hari ke-3
pada Hari ke-10
Amaran
Kedua
7 hari selepas
Amaran Pertama
( hari ke-10 )
10 hari lagi selepas
Amaran Pertama
( hari ke-20 )
Amaran Terakhir
7 hari selepas
Amaran Kedua
( hari ke-17 )
20 hari lagi selepas
Amaran Kedua
( hari ke-40 )
Buang Sekolah
14 hari selepas
Amaran Terakhir
( hari ke-31 )
20 hari lagi selepas
Amaran Terakhir
( hari ke-60 )
Jumlah Hari Tidak Hadir
31 Hari
60 hari bukan berturut-turut

No comments:

Post a Comment